รายได้ทั้งหมดแบบไม่หักค่าใช้จ่าย

จากการประมูลที่นั่งมอบให้การกุศล


ราคาประมูลสูงสุด ณ ตอนนี้

51,000 ฿
เหลือเวลาอีก
00 วัน 00 00 00
ผู้เสนอราคาสูงสุด ณ ตอนนี้ :
อลิศ*** รัตน***

CHARITY Top Spenders Lists

อันดับ ชื่อ - นามสกุล ยอดซื้อสะสม (บาท)
1
อลิศ*** รัตน*** 51,000
2
นิธิ*** เอี่*** 50,000
3
อธิช*** ลิมป*** 50,000
4
เอมิ*** กลิ่*** 50,000
5
สันต*** สินธ*** 50,000
6
บุญส*** ทรงธ*** 50,000
7
Rata*** Leel*** 50,000
8
ภาพิ*** ลิมป*** 50,000